Klubbens-vedtekter:  

1: Etternavnet må begynne på S.

2:  Du må være i slekt med minst ein av klubbmedlemmane.

3:-Du-bør-køyre motorsykkel

4: Du skal ha utovertiss (dette er ein gutteklubb)

5: Du bør ikkje være redd for å "drite" deg ut.

6: Nye medlemmer må godkjennast einstemmig av styre.

7: medlemmer må oppfylle minst 4 av punkta ovenfor.

8: For å sitte i Styret må ein oppfylle alle punkta punkta ovenfor.

 

 

 

Linkar til                     andre klubber:

Fmck
Svelgen Mc
Høyangbjørn Mc
Ryk og Reis Mc
Old Timers Mc

Velkommen til S-Team sin heimeside!

Vi er ein kameratgjeng som har kjørt sykkel i lag siden tidenes morgen.

Mange av oss var/er medlemmer av Florø MC Klubb,

men etter kvart som vi stifta familie og inntressene skiftet så følte vi for å starte vår egen lille klubb.

Vi har ikkje brutt banda til Flora MC Klubb, men syntes att det er greit å ha vår egen lille klubb.

 

Her er alle hovedmedlemmane samla på Mc treff i Olden.

 

Merket vårt.